Konsing Group
prepoznatljivo ime u oblasti modernih komunikacija u zemljama u regionu i svetu

Širom sveta
Tržište

KONSING GROUP DOO BEOGRAD nudi kompletan inženjering u radio komunikacijama, (od izbora pogodnih lokacija za instalaciju opreme, preko izrade projektne dokumentacije, pribavljanja svih potrebnih dozvola i saglasnosti za izgradnju i izgradnje objekata, do montaže, setovanja, testiranja i puštanja u rad radio telekomunikacione opreme i sistema)
Van Srbije, KONSING GROUP DOO BEOGRAD je imao značajnije angažovanje u:


 • Velika Britanija

 • Norveška

 • Bosna & Hercegovina

 • Crna Gora

 • Bugarska

 • Turska

 • Šri Lanka

 • Irska

 • Češka Republika

 • Poljska

 • Holandija