"ZNAM KAKO" - jedinstveno znanje i iskustvo sa primenjenim Integrisanim sistemom menadžmenta u svim oblastima

Inteligencija & kreativnost

KONSING GROUP DOO BEOGRAD je kompanija za projektovanje, konsalting, inženjering i održavanje u domenu radio komunikacija, sistema napajanja i informacionih tehnologija
Jedinstveno znanje i iskustvo u izradi telekomunikacionih mreža širom sveta u poslednjih 26 godina
Pogodnosti za kupce: Najviši kvalitet: Kratko vreme isporuke; Turn key rešenje; Pouzdanost; Briga o korisnicima i projektima

Jedinstveno znanje i iskustvo sa primenjenim Integrisanim sistemom menadžmenta prisutno je u svim oblastima: baze podataka, projektovanje, organizacija magacina, planiranje i organizacija radova, rukovodjenje projektima, nadzor, komercijalni i nansijski poslovi, kontrola kvaliteta, zdravlje i zaštita na raduTim

Direktor
Ivana Lekan

Članice Skupštine društva
Zdenko Lekan
Ivana Lekan
Tihomir Žuvela
Berislav Vidić
Milorad Jovanović
Slaviša Nikolić