Konsing Group
Licence

Licence

Konsing Group raspolaže sledećim licencama:

Licence za projektovanje:
P111E3 - projekata telekomunikacionih mreža i sistema za objekte visokogradnje na aerodromskom kompleksu (putničke terminale, robne terminale, vazduhoplovne baze - hangare, objekte infrastrukture i objekte za radio-navigacionu opremu)
P150E3 - projekata telekomunikacionih mreža i sistema za telekomunikacione objekte, odnosno mreže, sisteme ili sredstva koja su medjunarodnog i magistralnog značaja
P203G1 - projekata građevinskih konstrukcija za objekte visine 50 i više metara

Licence za izgradnju:
I150E3 - telekomunikacionih mreža i sistema za telekomunikacione objekte, odnosno mreže, siste,e ili sredstva koja su medjunarodnog i magistralnog značaja
I203G1 - gradjevinskih konstrukcija za objekte visine 50 i više metara