Opis posla: Sistemi za napajanje električnom energijom

Sistemi za napajanje električnom energijom

projektovanje, izrada i montaža sistema za napajanje električnom energijom telekomunikacionih objekata